GRANT 2012/07/B/ST8/03931
"Drgania nieliniowe kompozytowych belek wykonujących obrotowy ruch unoszenia z wbudowanymi elementami aktywnymi"

                                                    
Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Lubelska
Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Warminski

Wykonawcy projektu
Badania i analizy
Prace dyplomowe
Publikacje

 Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zbadanie, na podstawie wyprowadzonych oryginalnych nieliniowych równań różniczkowych ruchu, nowych dynamicznych zachowań belek kompozytowych wykonujących obrotowy ruch unoszenia z osadzonymi elementami aktywnymi pracującymi jako sensory lub/i aktuatory. Opracowany nieliniowy model matematyczny będzie badany metodami analitycznymi i numerycznymi w celu wykrycia nowych dynamicznych zjawisk występujących w nieliniowych sprzężonych strukturach. W projekcie poświęcono większą uwagę nieliniowościom, które mogą mieć istotne znaczenie w wyjaśnieniu dynamiki regularnej oraz spodziewanej dynamiki chaotycznej i nietypowych przejść bifurkacyjnych.

 

Back