GRANT 2012/07/B/ST8/03931
"Drgania nieliniowe kompozytowych belek wykonujących obrotowy ruch unoszenia z wbudowanymi elementami aktywnymi"


Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Lubelska
Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Warminski

 Badania i analizy:

·         Belki szklano-epoksydowe oraz węglowo-epoksydowe z elementami aktywnymi typu MFC

·         Cienkościenne struktury kompozytowe o przekroju
zamkniętym lub otwartym z elementami aktywnymi typu MFC

·         Mały wirnik trójłopatowy z łopatami kompozytowymi wraz systemami do pomiaru drgań i sterowania drganiami

·         Duży wirnik dwułopatowy z łopatami kompozytowymi wraz systemami do pomiaru drgań i sterowania drganiami

W badaniach eksperymentalne stosowane są systemy pomiarowe:

·         LMS SCADAS III

·         Wibrometr laserowy 3D POLYTEC

·         Szybko-klatkowe kamery

·         PONTOS

·         ARAMIS

·         Wzbudniki drgań

Badania numeryczne prowadzone były z wykorzystaniem oprogramowania:

ABAQUS

MATHEMATICA

DYNAMICS

Dynamics: Numerical Explorations

MATLAB

XPPAUT

AUTO-07P

Software for Continuation fnd Bifurcation Problems in Ordinary Differential Equations

Back