GRANT 2012/07/B/ST8/03931
"Drgania nieliniowe kompozytowych belek wykonujących obrotowy ruch unoszenia z wbudowanymi elementami aktywnymi"


Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Lubelska
Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Warminski

Prace doktorskie:

mgr inż. Zofia Szmit
Data wszczęcia przewodu: 28.01.2015
Temat: „Drgania regularne i chaotyczne wirujących elementów belkowych z uwzględnieniem nieidealnego źródła energii

mgr inż. Jarosław Gawryluk
Data wszczęcia przewodu: 16.12.2015
Temat: „Wirujące struktury kompozytowe o sterowalnych właściwościach mechanicznych”

 

Prace magisterskie:

 

Prace inżynierskie:

Nazwisko

Temat pracy

Data obrony

inż. Marta Pąk

Teoretyczno-doświadczalna analiza dynamiki modelu trójłopatowego wirnika

10.02.2016

inż. Damian Majewski

Analiza modalna modelu łopaty wirnika nośnego śmigłowca

11.02.2016

inż. Marcin Kowalczuk

Analiza numeryczna drgań własnych wirującej, cienkościennej belki kompozytowej

10.02.2016

inż. Mateusz Łukiewicz

Analiza wytrzymałościowa łopaty wirnika nośnego śmigłowca Sokół W-3 metodą elementów skończonych

11.02.2016

inż. Wojciech Kwitek

Badania numeryczne dynamiki belek cienkościennych ze zintegrowanym piezoelektrycznym elementem aktywnym

10.02.2016

Back