GRANT 2012/07/B/ST8/03931
"Drgania nieliniowe kompozytowych belek wykonujących obrotowy ruch unoszenia z wbudowanymi elementami aktywnymi"


Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Lubelska
Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Warminski

Wykaz prac złożonych, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Publikacje w czasopismach

 

1.       J. Warminski, Z. Szmit, J. Latalski , Nonlinear dynamics and synchronisation of pendula attached to a rotating hub, Eur. Phys. J. Spec. Top., 223, 827-847, (2014); DOI: 10.1140/epjst/e2014-02143-9; Springer, IF: 1.76

2.       J. Latalski, M. Bochenski, J. Warminski, Control of bending-bending coupled vibrations of a rotating thin-walled composite beam, Archievs of Acoustics, Vol.39, No.4, 605-609, (2014); DOI: 10.2478/aoa-2014-0065; Polish Academy of Sciences, Committee on Acoustics, Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society, IF: 0.829, http://acoustics.ippt.pan.pl/index.php/aa/article/view/1440

3.       A. Teter, J. Gawryluk, J. Warminski, An influence of the d33 effect on the behavior of the cantilever beam-shaped piezoelectric activator made of two layers of PVDF with inverse polarity, ASC Applied Computer Science, Vol.10, No.3, 23-33, (2014); Lublin University of Technology, IF:0

4.       A. Teter, J. Gawryluk, Ocena wpływu warstw piezoelektrycznych oraz warunków brzegowych na zachowanie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw, Biuletyn WAT, nr 1, vol.64, 103-125, (2015); Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (Bulletin of the Military University of Technology), IF:0

5.       J. Latalski, J. Warminski, G. Rega, Bending–twisting vibrations of a rotating hub–thin-walled composite beam system, Mathematics and Mechanics of Solids, bd., 1-23, (2016); DOI: 10.1177/1081286516629768; SAGE, IF:1.836

6.       J. Warminski, J. Latalski, Saturation control for a rotating thin-walled composite beam structure, Procedia Engineering, 144, 713-720, (2016); DOI: 10.1016/j.proeng.2016.05.073; Elsevier, IF:0

7.       J. Latalski, J. Warminski, Dynamics of rotating thin-walled cantilever composite beam excited by translational motion, Procedia Engineering, 144, 1039-1046, (2016); DOI: 10.1016/j.proeng.2016.05.053; Elsevier, IF:0

8.       Z. Szmit, J. Warminski, Nonlinear dynamics of electro-mechanical system composed of two pendulums and rotating hub, Procedia Engineering, 144, 953-958, (2016);DOI: 10.1016/j.proeng.2016.05.122; Elsevier, IF:0

9.       A. Teter, J. Gawryluk, Experimental modal analysis of a rotor with active composite blades, Composite Structures, 153, 451–467, (2016); http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.06.013; Elsevier, IF: 3.853

10.    J. Gawryluk, A. Mitura, A. Teter, Experimental and Numerical Studies on the Static Defection of the Composite Beam with the MFC Element, Mechanics and Mechanical Engineering, 20 (2), 97–108, (2016); Lodz University of Technology, IF:0

11.    J. Warminski, J. Latalski, Nonlinear control of flexural-torsional vibration of a rotating thin-walled composite beam, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 17 (5), 1740003-1-17, (2017); doi: 10.1142/S021945541740003X; World Scientific, IF: 1.028

12.    A. Mitura, J. Latalski, J. Warminski, Suppressing vibrations of a rotating active composite beam by cubic velocity feedback control method, Machine Dynamics Research, 40, 19-32, (2016); Warsaw University of Technology, ISSN 2080-9948, IF:0

13.    A. Mitura, J. Gawryluk, A. Teter, Numerical and experimental studies on the rotating rotor with three active composite blades, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, n/a, 1-14, (2017); Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, IF:1.248

14.    J. Latalski, Optimum weight design of multilayered fiber composite plates with discrete ply angles and uncertainty in plies thicknesses, Composites Theory and Practice, 14 (4), 183-188, (2014); Polish Society of Composite Materiale, IF:0

15.    J. Latalski, A coupled-field model of a rotating composite beam with integrated nonlinear piezoelectric active element, Nonlinear Dynamic, n/a, (2017); Springer, IF:3

 

Publikacje książkowe / rozdziały w publikacjach książkowych

1.       J. Latalski, Modelling of a rotating active thin-walled composite beam system subjected to high electric fields, Advanced Methods of Continuum Mechanics for Materials and Structures, 1, 1-22, (2016); Springer book series

2.       A. Teter, J. Gawryluk, Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia, Zagadnienia Mechaniki Stosowanej, 5, 87-105, (2015); Wydawnictwa Uczelniane Universytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz

3.       J. Warminski, J. Latalski, Active control of a rotating composite thin-walled beam structure, Dynamical Systems Control and Stability, T3, 613-622, (2015); Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, Lodz, ISBN 978-83-7283-708-0

4.       J. Gawryluk, A. Teter, A. Mitura, Eksperymentalno-numeryczne badanie ugięć laminowanych belek wywołanych przez siłownik typu MFC, Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Monografie, nr 23, 28-35, (2016); Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 3, Poznań, ISBN 978-83-942083-6-3

5.       J. Latalski, J. Warminski, Dynamics and Saturation Control of Rotating Composite Beam with Embedded Nonlinear Piezoelectric Actuator, Springer Proceedings Series, 1-24, (2017); Springer

 

Teksty w publikacjach pokonferencyjnych

 

1.       Z. Szmit, J. Warminski, Dynamics of rotating pendulums attached to a hub with a non-ideal energy source, 8th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2014), 6-11.07.2014, ID 390, ENOC 2014 - Proceedings of 8th European Nonlinear Dynamics Conference, Editors: Horst Ecker, Alois Steindl, Stefan Jakubek, Publisher: Institute of Mechanics and Mechatronics, Vienna University of Technology, ISBN: 978-3-200-03433-4, http://enoc2014.conf.tuwien.ac.at/index.php/proceedings

2.       A. Teter, J. Gawryluk, Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia, VIII Sesja Naukowa Mechanika Stosowana, 28.11.2014, 77-78, Applied Mechanics 8/2014, book of abstracts, Editor: Jerzy Sawicki

3.       A. Teter, J. Gawryluk, J. Warminski, Wpływ efektu d311 na zachowanie aktywatora o postaci belki wspornikowej wykonanej z dwóch warstw PVDF o przeciwnej polaryzacji, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, TKI 2014, Licheń Stary, 6-9.05.2014, 191-192, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

4.       Z. Szmit, J. Warminski, Nonlinear dynamics of electro-mechanical system composed of two pendulums and rotating hub, 12th Conference on Vibration Problems ICOVP, 14-17.12.2015,1-2, Indian Institute of Technology, Guwahati, India

5.       J. Latalski, J. Warminski, Dynamics of a rotating thin-walled cantilever composite beam excited by translational motion , 12th Conference on Vibration Problems ICOVP, 14-17.12.2015,1-2, Indian Institute of Technology, Guwahati, India

6.       J. Warminski, J. Latalski, Saturation Control for a Rotating Thin-Walled Composite Beam Structure, 12th Conference on Vibration Problems ICOVP, 14-17.12.2015,1-2, Indian Institute of Technology, Guwahati, India

7.       J. Warminski, J. Latalski, Z. Szmit, Dynamics of a rotating hub-blade structure with nonideal energy source, 11th International Conference on Engineering Vibration Ljubljana, Slovenia, 7–10.09.2015, 489-498, CIP National and University Library of Slovenia, EBook. - Ljubljana : Faculty for Mechanical Engineering, ISBN 978-961-6536-97-4

8.       A. Mitura, J. Gawryluk, A. Teter, Numerical and Experimental Research of a Rotating Composite Active Beam, Experimental Mechanics of Solids - 27th Sympodium, Jachranka, 19-22.10.2016, 42-42, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

9.       A. Teter, J. Gawryluk, Comparison of Methods Used in the Experimental Modal Analysis of Active Composite Structures, 1st International Conference on Vibrations and Buckling, 7-8.03.2016, 12-12, Porto, Portugal

10.    A. Mitura, J. Latalski, J. Warminski, Analysis of a rotating composite beam with piezoelectric effect, XXIV Polsko-Francuskie Seminarium Mechaniki, 17-18.10.2016, 41-41, Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Warszawa

11.    A. Mitura, J. Latalski, J. Warminski, Efektywne tłumienie drgań belek kompozytowych wirnika trójłopatowego za pomocą sterowania w układzie zamkniętym z wykorzystaniem sygnału prędkości, 56. Sympozjon „Modelowanie w mechanice, Ustroń, 25.02-01.03.2017, 116-117, Politechnika Śląska, Gliwice

12.    M. Bochenski, L. Kloda, J. Gawryluk, J. Latalski, J. Warminski, Experimental testing of a thin walled composite cantilever beam, Experimental Mechanics of Solids - 27th Symposium, Jachranka, 19-22.10.2016, 17-17, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

13.    J. Latalski, J. Warminski, Effects of two-way electro-mechanical coupling on dynamics of a rotating composite beam with embedded nonlinear piezoceramic transducer, International Colloquium DYMAMESI 2017, eds. M. Kozień, L. Pesˇek, I. Zolotarev, Kraków, 28.02-01.03.2017, 55-56, Politechnika Krakowska, ISBN 978-80-87012-62-8

14.    J. Warminski, J. Latalski, Nonlinear control of a rotating composite electro-mechanical structure, International Colloquium DYMAMESI 2017, eds. M. Kozień, L. Pesˇek, I. Zolotarev, 28.02-01.03.2017, 123-124, Politechnika Krakowska, ISBN 978-80-87012-62-8

15.    J. Warminski, J. Latalski, Nonlinear vibration control of a rotating composite beam with an embedded active element, XXIV International Congress of Theoretical and Applied Mechanics – ICTAM, Montreal,Canada, 21-26.10.2016, 2997–2998, International Union of Theoretical and Applied Mechanics, Montreal, Canada

16.    J. Warminski, J. Latalski, Linear and nonlinear normal modes of a rotating thin–walled beam with translational hub motion, 6th International Conference on Nonlinear Vibrations, Localization and Energy Transfer, 4-8.07.2016, 59-60, Liege, Belgium eds. G. Kerschen, Liege, Belgium

17.    J. Warminski, J. Latalski, Dynamics of a thin-walled rotating composite beam, Euromech Colloquium 562 – Stability and control of nonlinear vibrating systems, 24–28.05.2015, 56-57, University od L'Aquila, Italy, eds. A. Luongo, S. Casciati, Sperlonga, Italy, eds. A. Luongo, S. Casciati

18.    J. Warminski, J. Latalski, Dynamika wirującej belki cienkościennej ze zintegrowanymi piezoceramicznymi elementami aktywnymi o nieliniowych właściwościach, 56. Sympozjon „Modelowanie w mechanice, Ustroń, 25.02-01.03.2017, 163-164, Politechnika Śląska, Gliwice

19.    J. Latalski, J. Warminski, Parametric vibrations of a rotating thin-walled composite blade subjected to base excitation, 9th European Nonlinear Dynamics Conference ENOC 2017, 25–30.06.2017, 1-2, ENOC, Budapest, Hungary

20.    J. Warminski, J. Latalski, Vibrations of rotating composite blades with embedded nonlinear piezoelectric elements, 9th European Nonlinear Dynamics Conference ENOC 2017, 25–30.06.2017, 1-2, ENOC, Budapest, Hungary

21.    J. Warminski, A. Teter, J. Latalski, A. Mitura, M. Bochenski, Z. Szmit, J. Gawryluk, Vibration modes of a rotating three–composite–blades rotor, International Conference on Engineering Vibration, ICoEV 2017, 4 – 7.09.2017, 1-1, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria

22.    J. Latalski, J. Warminski, Stability analysis of a rotating composite beam vibration under harmonic base motion, International Conference on Engineering Vibration, ICoEV 2017, 4–7.09.2017, 1-1, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria

23.    J. Latalski, M. Kowalczuk, Analytical and experimental modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam, CMM-2017 – 22nd Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, 13–16.09.2017, 1-2, Lublin University of Technology, Lublin

Back