GRANT 2012/07/B/ST8/03931
"Drgania nieliniowe kompozytowych belek wykonujących obrotowy ruch unoszenia z wbudowanymi elementami aktywnymi"


Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Lubelska
Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Warminski

 

Wykonawcy:

·        prof. dr hab. inż. Jerzy Adam Warmiński

·        dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. PL

·        dr inż. Jarosław Latalski

·        dr inż. Marcin Bocheński

·        dr inż. Andrzej Mitura

·        mgr inż. Zofia Szmit (doktorantka)

·        mgr inż. Jarosław Gawryluk (doktorant)

·        mgr inż. Wojciech Smagowski (prac. techn.)

·        inż. Bożena Madej-Pawłowska (prac. techn.)

Back